Walmart donates $14 million as part of pledge to advance