Stock futures rise, adding to Wednesday’s gains, despite turmoil at