China’s Wuling Hongguang Mini EV launches Cabrio electric convertible